Ydelser

Matrikulære arbejder:

 • Udstykning
 • Arealoverførsel
 • Sammenlægning
 • Ejendomsberigtigelse (hævdserhvervelse)
 • Private fællesveje
 • Undersøgelse af skelforhold
 • Skelforretning
 • Ejerlejligheder, oprettelse og ændring
 • Osv.

Tinglysning:

 • Udarbejdelse af deklarationer
 • Tinglysningsrids
 • GML-filer
 • Ejendomsdom
 • Osv.

Tekniske opgaver:

 • Situationsplansopmåling
 • Teknisk opmåling og afsætning med robottotalstation og RTK-GPS
 • Fladenivellement f.eks. til drænarbejde
 • Bygningsafsætning, fundamenter, modullinier mm.
 • Terrænmodellering i 3D
 • Volumenberegning
 • Maskinstyringsfiler
 • Osv.

Kontakt os gerne for en uforpligtigende snak om din opgave – og sammen finder vi en løsning.