Historie

Landinspektørfirmaet TPC blev etableret 1. april 2010 som et led i en firmaoverdragelse mellem landinspektør Jan Pedersens og landinspektør Tue Pelle Christiansen.

Landinspektør Tue Pelle Christiansen blev færdiguddannet landinspektør fra Aalborg Universitet i 2006 og arbejdede de efterfølgende 2 år i Landinspektørfirmaet Ole Hvilsby og Eva Jensen i Helsinge, Nordsjælland.

I 2008 blev Landinspektør Tue Pelle Christiansen ansat i Landinspektørfirmaet Jan Pedersen i Rønne. Efter opnået beskikkelse som landinspektør i 2009 var vejen således banet for at endnu en bornholmsk landinspektør kunne fortsætte driften af øens eneste tilbageværende privatpraktiserende landinspektørvirksomhed.

Med overtagelsen af Landinspektørfirmaet Jan Pedersen i 2010 blev hele firmaet flyttet fra adressen i Rønne til Allinge, i første omgang til en del af landinspektør Tue Pelle Christiansens privatbolig, og i 2013 til det nyrenoverede firmadomicil på Kirkeplads 6, 3770 Allinge. Firmaets omfattende arkiv der strækker sig helt tilbage til 1880 bevidner om opkøb af flere tidligere landinspektørforretninger og er også årsagen til, at 99% af alle oplysninger til de bornholmske skel ligger i eget arkiv.

Landinspektørfirmaet TPC er således det eneste landinspektørfirma med kontor på Bornholm der kan tilbyde rådgivning og arbejde udført af lokal arbejdskraft.

Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening, Kalvebod Brygge 31-33, DK-1780 København V samt underlagt resortmyndighed Geodatastyrelsen, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby, tlf.: 72545000 mail: gst@gst.dk.