Referencer

Et udvalg af projekter som Landinspektørfirmaet TPC har været involveret i igennem årene:

2010:

 • Opdeling af Hammershuse i ejerlejligheder
 • Opmåling og afsætning af ny vejstrækning Rønne Havn, Tysklandsvej
 • Afsætning af nyt fangsystem til kampfly, Bornholms lufthavn
 • Situationsplan Østermarie Torv
 • Afsætning af tilbygning til Nexø-huset
 • Opmåling og afsætning helikopterlandingsplads, Bornholms Sygehus
 • Situationsplan og matrikulære arbejder Nørremøllecenteret
 • Indmåling af koter på færgeleje til ny hurtigfærge
 • Opmåling af Vang Pier
 • Udstykning af kommendanthøjen, parcelhusområde i Rønne
 • Situationsplan Bølgebad ifm. nedrivning og reetablering af området
 • Indmåling af beboelsesbygninger ifm. vindmølleprojekt Tornbygård

2011:

 • Situationsplan hammerhavn
 • Opmåling og afsætning nyt plejehjem, Snorrebakken etape 1
 • Opmåling og afsætning til ny omfartsvej i Rønne
 • Diverse opmålinger og afsætning på BOFA
 • Udstykning af boliger på Almegårds Kasserne
 • Rammeudstykning af sommerhusområde i Bølshavn
 • Afsætning af ny brandstation i Allinge
 • Koteplan Hasle havn
 • Kontrolmåling af skovrejsningsområdet, SNS

2012:

 • Afsætning af nyt plejehjem, Snorrebakken etape 2
 • Opmåling og afsætning, Bornholms Højskole
 • Vejudskillelse Jernbanegade i Aakirkeby
 • Opmåling af Hotel Ryttergården
 • Opmåling og afsætning af nyt havnebad i Hasle
 • Afsætning Hammerhavn – moler
 • Indmåling af fjernvarme i Østermarie, Østerlars og Aakirkeby
 • Opmåling Vang stenbrud
 • Situationsplan Hasle torv
 • Bornholms Lufthavn, indmåling af forhindringer (højdebegrænsning)
 • Indmåling af bærende konstruktioner på Rønne Sygehus og afmærkning på tag

2013:

 • Volumenberegning af deponi, BOFA
 • Grovafsætning af vindmøller, Tornbygård
 • Matrikulær udskillelse af cykelsti, Almindingsvej
 • Afsætning Hasle havnekanal
 • Volumenberegning og terrænmodellering Hasle havnekanal
 • Indmåling af fjernvarme i Aakirkeby og Vestermarie
 • Opmåling, afsætning og udstykning af ny børnehave i Aakirkeby
 • Videreopdeling af feriecenteret Hammershuse
 • Indmåling af landingsbane Bornholms Lufthavn
 • Opmåling af kloakdæksler med bundkoter, Knudsker

2014:

 • Situationsplan nyt besøgscenter Hammershus
 • Fotoregistrering af 300 huse ifm. geotermisk undersøgelse
 • Indmåling og afsætning til projektering af oplevelsessti fra Melsted til Helligdommen
 • Afsætning og matrikulering af domen på folkemødepladsen i Allinge
 • Situationsplan Campus Bornholm
 • Afsætning af nyt konferencecenter på Hotel Ryttergården
 • Opmåling af område til ny børnehave i Nexø
 • Opmåling og afsætning af nyt Madkulturhus på Melstedgård

2015:

 • Afsætning Nexø Børnehus
 • Afsætning Bornholms Hospital
 • Afsætning Jem og Fix Nexø
 • Opmåling Campus Bornholm
 • Afsætning af shelter på Snogebæk Havn
 • Indmåling og afsætning Bornholms Luftahvn
 • Situationsplan Rema 1000 Nexø
 • Opmåling af bro i Paradisdalen
 • Opmåling Hotel Fredensborg
 • Afsætning Skovbørnehave i Rønne

2016:

 • Afsætning Campus Bornholm
 • Afsætning og volumenberegninger Hammershus Besøgscenter
 • Indmåling af søjler Snellemarkcentret
 • Afsætning af centerlinje på barken Svanen på Svaneke Havn
 • Opmåling af koter Bornholms Andelsmejeri
 • Indmåling af cykelstier i Rønne, Årsdale og Gudhjem
 • Afsætning af ny varmehal i Hasle Fjernvarmeværk
 • Indmåling af Hotel Allinge
 • Opmåling Nørrekås Lystbådehavn
 • Situationsplan Nexø Containerplads

2017:

 • Afsætning Rema 1000 Rønne
 • Afsætning Netto Allinge
 • Tinglysning af trampesti Aakirkeby
 • Afsætning Netto Nexø
 • Opmåling kystprofiler Rønne Havn

2018:

 • Afsætning Ipsens Have Rønne
 • Afsætning af nyt færgeleje Rønne Havn
 • Vejopmåling ved Smallesund/Øster Ringvej
 • Afsætning af tilbygning ved Gudhjem Svømmehal
 • Udskillelse af Kåsevej
 • Udstykning af Svartingedalen
 • Opmåling ved Bornholms Travbane
 • Jordfordeling Ekkodalens Moser

2019:

 • Opmåling Slagteriet Rønne
 • Opmåling Raghammer Skydeterræn og Skydebaner
 • Ejerlejlighedsopdeling Pension Koch Gudhjem
 • Skelundersøgelse Østre Skole Rønne
 • Situationsplan Svaneke Vandrerhjem
 • Opmåling Bornholms Lufthavn
 • Situationsplan Aakirkeby Torv
 • Udstykning og ejerlejlighedsopdeling Green Solution House Rønne
 • Afsætning Bygma Rønne
 • Nivellement Kanondalen Rønne

2020:

 • Udstykning skulpturpark Olsker
 • Opmåling Stevelen bro Gudhjem
 • Opmåling Almegårds Kaserne
 • Opmåling Paradisbakkeskolen Nexø
 • Afsætning nyt fitnesscenter Rønne
 • Afsætning tilbygning Børnehuset Nordstjernen Rønne
 • Situationsplan Tejn Børnehus